Współpraca z Wydziałem Nauk Ścisłych i Przyro...

  • 2022-06-10 18:22

7 kwietnia 2022 roku zostało podpisana umowa o współpracy naszego liceum z Wydziałem Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Celem w...

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny

  • 2019-10-09 20:29

Współpraca z Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Współpraca odbywa się na podstawie porozumienia podpisanego pomięd...

Akademia Filmowa

  • 2019-10-09 20:32

Akademia Filmowa Nasza szkoła wychodząc naprzeciw uczniom o zainteresowaniach artystycznych i dbając o wszechstronny rozwój młodych ludzi cyklicznie uczestniczy w proje...

Mazowieckie Talenty

  • 2019-10-09 20:31

Projekt „Mazowieckie talenty” Projekt edukacyjny Mazowieckie Talenty jest elementem programu wspierania uzdolnionych uczniów wprowadzonym przez Samorząd W...

Młodzi wierzący

  • 2019-10-09 20:31

Projekt „Młodzi wierzący”  2009/2010 Projekt „Młodzi wierzący” związany z wyróżnioną pracą Justyny Wójtowicz, miał na celu prze...

Najstarsza Szkoła

  • 2019-10-09 20:31

STOWARZYSZENIE NA RZECZ NAJSTARSZYCH SZKÓŁ W POLSCE  Towarzystwo jest organizacją społeczną, zrzeszającą przedstawicieli najstarszych szkół średnich w ...

Szkoła Odkrywców Talentów

  • 2019-10-09 20:30

W projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdo...

Szkoła Promocji Zdrowia

  • 2019-10-09 20:30

Szkoła Promocji Zdrowia Opiekun: mgr Justyna Baćmaga Już od 1999 roku nasza szkoła we współpracy z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Radomiu realizuje p...