Projekty

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny


blog img

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny

  • 2019-10-09 20:29

Współpraca z Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym

im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Współpraca odbywa się na podstawie porozumienia podpisanego pomiędzy dyrekcją naszej szkoły a władzami Politechniki Radomskiej.

W okresie od października do lutego roku szkolnego 2010/2011 grupa studentów studiów magisterskich o kierunku matematyka (12 osób) hospitowała raz w tygodniu zajęcia lekcyjne prowadzone przez Pana mgr Piotra Darmasa. W tym okresie również studenci hospitowali i prowadzili w klasach 2e i 3a zajęcia dodatkowe z matematyki.

W projekcie uczestniczyła pani dr Elżbieta Lodzińska, na co dzień prowadząca ze studentami zajęcia z dydaktyki.

Wszystkie hospitowane i prowadzone lekcje zostały szczegółowo omówione.

W marcu 2011 roku w wybranych klasach I i III zostało przeprowadzone badanie umiejętności matematycznych uczniów. Wyniki przedsięwzięcia opracowali uczestniczący w projekcie studenci Politechniki Radomskiej.

Od 2020 roku szkoła współpracuje z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego im. Kazimierza Puławskiego w Radomiu.

W ramach „Klasy pod patronatem UTH” uczniowie w czasie edukacji zdalnej uczestniczyli w wykładach prowadzonych przez pracowników uczelni.

Uczniowie klas objętych patronatem będą mogli uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych oraz brać udział w wydarzeniach naukowych oraz popularno – naukowych organizowanych przez Wydział Prawa i Administracji. Pracownicy naukowi będą mogli gościć w szkole w ramach zajęć wiedzy o społeczeństwie czy godziny wychowawczej.

Uczniowie liceum mogą się włączyć w działalność organizacji i kół studenckich działających  na Wydziale Prawa I Administracji UTH.

Zobacz stronę Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.