Grono pedagogiczne


DYREKTOR SZKOŁY
mgr Bożena Szulczyk

WICEDYREKTORZY

mgr Małgorzata Grzeszczyk-Wronka

mgr Ewa Kościelniak - Walewska

JĘZYK POLSKI

mgr Anna Iwańczyk-Górka

mgr Magdalena Jankowska

mgr Agnieszka Kozakiewicz

mgr Beata Olczykowska

mgr Monika Łukasiewicz

mgr Michał Kański

mgr Krzysztof Szwarc

JĘZYK ANGIELSKI

mgr Marzena Aksamit

mgr Ester Hejna

mgr Paweł Majchrzyk

mgr Justyna Mrozek

mgr Barbara Przybyło

mgr Sławomir Górka

mgr Edyta Skawińska

mgr Agnieszka Kowal

mgr Adriana Kamienik

mgr Katarzyna Frączek - Spichalska

mgr Ilona Kurowska - Machniewska

JĘZYK ROSYJSKI

mgr Halina Rojewska

JĘZYK HISZPAŃSKI

mgr Jarosław Barański

mgr Małgorzata Grzegorczyk

mgr Agnieszka Kowal

mgr Agnieszka Augustyniak

mgr Marta Bator

HISTORIA, WOS, HISTORIA i SPOŁECZEŃSTWO

mgr Joanna Bęczkowska

mgr Marcin Kamańczyk

mgr Marcin Markowicz

mgr Małgorzata Sołtysiak

mgr Kamila Kościelnik

mgr Piotr Wdowski

GEOGRAFIA

mgr Patrycja Lizak

mgr Bożena Szulczyk

mgr Monika Majewska-Dziuba

FIZYKA z ASTRONOMIĄ

dr Martyna Czarnota

mgr Paweł Gigoń

CHEMIA

mgr Małgorzata Grzeszczyk Wronka

mgr Małgorzata Lorenc - Czubak

mgr Katarzyna Markowska

mgr Agnieszka Miciak

WYCHOWANIE FIZYCZNE

mgr Piotr Duliniec

mgr Marcin Leszczyński

mgr Katarzyna Marciniak

mgr Agnieszka Płaskocińska

mgr Maria Tyczyńska

mgr Edyta Wachowicz

mgr Norbert Kobacki

WIEDZA O KULTURZE

mgr Krzysztof Szwarc

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

mgr Agnieszka Jakubowska

mgr Agata Kwiecień

mgr Monika Majewska-Dziuba

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

mgr Agnieszka Jakubowska

BIBLIOTEKA

mgr Jolanta Gumińska

mgr Bożena Szulczyk

mgr Paulina Banaś - Jastrzębska

mgr Katarzyna Kwiatkowska

PEDAGOG/PSYCHOLOG

mgr Edyta Moćko-Jankowska

mgr Katarzyna Warso

RELIGIA

ks. dr Sławomir Molendowski

mgr Małgorzata Sar

mgr Marta Waniek

MATEMATYKA

mgr Bożena Czubak

mgr Piotr Darmas

mgr Małgorzata Chałubińska

mgr Małgorzata Sokołowska

mgr Monika Karasiewicz

mgr Wojciech Kieszkowski

mgr Jolanta Woźniak

mgr Krytyna Węglicka

JĘZYK NIEMIECKI

mgr Izabela Ikwanty

mgr Renata Leszczyńska

mgr Halina Rojewska

mgr Beata Przerwa

mgr Ewa Kościelniak - Walewska

mgr Agnieszka Augustyniak

mgr  Beata Krawczyk

BIOLOGIA z HIGIENĄ i OCHRONĄ ŚRODOWISKA

mgr Justyna Baćmaga

mgr Honorata Krzysztofczyk

mgr Beata Olchowa

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

mgr Marta Waniek

INFORMATYKA

mgr Marta Kramek

mgr Agata Kwiecień

mgr Monika Majewska-Dziuba

 
FILOZOFIA

mgr Dariusz Rzepka