Projekty

Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej


blog img

Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej

  • 2019-10-09 20:29

Współpraca z Uniwersytetem Marii Curie - Skłodowskiej

w Lublinie

Nasze liceum mając na uwadze rozwijanie zainteresowań i pogłębianie wiedzy uczniów z klas humanistycznych nawiązało współpracę z Instytutem Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Porozumienie zostało podpisane w 2009 roku.

W ramach projektu uczniowie uczestniczą w:

- wykładach i zajęciach warsztatowych prowadzonych przez pracowników uniwersytetu w Lublinie ( jeden wyjazd w semestrze);

- zajęciach na terenie szkołach prowadzonych przez uniwersytetu w Lublinie;

- konkursach organizowanych dla uczniów szkół partnerskich.

Dotychczas młodzież uczestniczyła w wykładach:

- prof. dr hab. Ryszarda Tokarskiego z Zakładu Leksykologii i Pragmatyki;

- prof. dr hab. Jerzego Bartmińskiego z Zakładu Tekstologii i Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego;

- dr hab. Dariusza Trześniowskiego z Zakładu Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski.

 

Udział w projekcie stwarza możliwość uczestniczenia w szkoleniach z zakresu polonistyki i dydaktyki nauczycielom naszej szkoły.

Zobacz stronę Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.