Projekt „Innowacyjna szkoła - kreatywny uczeń...

  • 2019-10-17 11:02

 Regulamin - Innowacyjna szkoła.pdf  1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie.pdf  2.Formularz zgłoszeniowy do projektu Innowacyjna szkoła-kreatywny uczeń dla uc...

Rektrutacja

  • 2019-10-17 11:01

 Oświadczenie wielodzietnosc_sp.pdf  Oświadczenie o samotnym wychowywaniu.pdf  Kwestionariusz ucznia IV LO IX 2018.pdf

Matura

  • 2019-10-17 11:01

 Harmonogram egzaminów w 2018 roku.pdf  Komunikat o przyborach.pdf  Komunikat o dostosowaniach.pdf  Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzani...

Prawo Szkolne

  • 2019-10-17 11:01

 Załacznik 1 do Regulaminu wycieczek.pdf  WNIOSEK_dofinansowanie.pdf  WDŻ oświadczenie niepełnoletni.pdf  WDŻ oświadczenie pełnoletni.pdf  Kwest...