Administracja


Sekretarz szkoły

1.

Ewa Rafałowicz

Samodzielny referent

2.

inż. Dorota Kopcińska

Główna księgowa

3.

mgr Katarzyna Mazan

Sprawy uczniowskie w sekretariacie:

  • prowadzenie księgi ewidencji uczniów;
  • przechowywanie bieżącej dokumentacji;
  • terminowe kierowanie „ruchem uczniów”;
  • sporządzanie  i wydawanie duplikatów świadectw i innych dokumentów dla uczniów zgodnie z odrębnymi przepisami;
  • prowadzenie ewidencji wycieczek i wyjść klasowych;
  • prowadzenie ewidencji zwolnień z zajęć przedmiotowych (wychowanie fizyczne, religia);
  • organizuje zbiórkę składek na ubezpieczenie uczniów po ustaleniu ubezpieczyciela;
  • wydaje legitymacje szkolne i zaświadczenia dla uczniów.

Sprawy uczniowskie w księgowości:

  • dokonywanie wpłat na Radę Rodziców;
  • składanie podań do Rady Rodziców.