Harmonogram


Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2020/ 2021

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego – załącznik nr 1 do zarządzenia nr 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2020 r.:

https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/14470,Terminy-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajace.html