Rekrutacja uzupełniająca

  • 2021-08-02 10:21

Termin składania wniosków: 3-5 sierpnia 2021 roku (w godz. 8.00-15.00) Oddział Wolne miejsca (1A) bio-chem (ang-niem) 2 (1B) bio-chem...

Składanie świadectwa i zaświadczenia o wyniku e...

  • 2021-06-23 16:04

ŚWIADECTWA, ZAŚWIADCZENIA O WYNIKU EGZAMINU ÓSMOKLASISTY I INNE DOKUMENTY W RAMACH REKRUTACJI O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ W IV LO W RADOMIU PRZYJMOWANE BĘDĄ W T...

Potwierdzenia woli przyjęcia

  • 2021-07-22 08:28

Potwierdzenia woli przyjęcia w postaci przedłożeniaORYGINAŁÓW DOKUMENTÓW: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu &oac...

Szkolny zestaw podręczników

  • 2021-06-30 19:53

We wrześniu odbędzie się w szkole kiermasz używanych podręczników.  Szkolny zestaw podręczników dla liceum trzyletniego Szkolny zestaw podręcznikó...

Zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodsta...

  • 2021-07-05 18:43

Wydanie dokumentów i odblokowanie konta kandydata w systemie naboru elektronicznego (dotyczy zmiany preferencji) następuje za zgodą pisemną rodzica (opiekuna prawnego). W...

Dodatkowy termin sprawdzianu kompetencji językowy...

  • 2021-06-21 04:33

DODATKOWY TERMIN SPRAWDZIANU KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO DLA KANDYDATÓW DO ODDZIAŁU DWUJĘZYCZNEGO Z JĘZYKIEM HISZPAŃSKIM 1H – 7 lipca 2021 god...

Nabór – Wydarzenie na żywo dla kandydatów 13 ...

  • 2021-05-10 08:49

Zapraszamy na wydarzenie na żywo, na którym zaprezentujemy proces rekrutacji do szkół ponadpodstawowowych w oparciu o system firmy VULCAN. Podczas prezentacji kandy...

I etap rekrutacji - składanie wniosków

  • 2021-05-12 18:22

Od 17.05.2021 r. do 21.06.2021 r. do godz. 15:00  ( do oddziału dwujęzycznego od 17.05. do 31.05.2021 r. do godz. 15:00) wniosek wraz z dokumentami można złoży...