Podręczniki na rok szkolny 2022/2023

  • 2022-07-29 15:14

Szkolny zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych obowiązujący w roku szkolnym 2022/ 2023

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DO IV LO W REKRUTACJ...

  • 2022-08-16 17:11

POTWIERDZENIA WOLI PRZYJĘCIA W POSTACI PRZEDŁOŻENIA ORYGINAŁÓW DOKUMENTÓW: ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ ZAŚWIADCZENIA O WYNIKACH EGZAMINU &Oa...

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJACA

  • 2022-07-29 15:02

DOKUMENTY W RAMACH REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ W IV LO W RADOMIU PRZYJMOWANE BĘDĄW TERMINACH:   01.08.2022r.-03.08.2022r.   ...

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DO IV LO

  • 2022-07-18 18:32

POTWIERDZENIA WOLI PRZYJĘCIA W POSTACI PRZEDŁOŻENIA ORYGINAŁÓW DOKUMENTÓW: ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ ZAŚWIADCZENIA O WYNIKACH EGZAMINU &Oa...

Złożenie świadectwa, zaświadczenia, dokumentó...

  • 2022-06-21 19:36

ŚWIADECTWA, ZAŚWIADCZENIA O WYNIKU EGZAMINU ÓSMOKLASISTY I INNE DOKUMENTY W RAMACH REKRUTACJI O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ W IV LO W RADOMIU PRZYJMOWANE BĘDĄ W T...

Dodatkowy termin sprawdzianu kompetencji językowy...

  • 2022-06-29 07:27

DODATKOWY TERMIN SPRAWDZIANU KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO DLA KANDYDATÓW DO ODDZIAŁU DWUJĘZYCZNEGO Z JĘZYKIEM HISZPAŃSKIM 1H – 6 lipca 2022 god...

I etap rekrutacji: Złożenie wniosku o przyjęcie...

  • 2022-05-15 17:46

I etap rekrutacji: Złożenie wniosku o przyjęcie  do szkoły ponadpodstawowej w terminie: - od 16 maja do 30 maja 2022  roku do godziny 15.00 – do oddziału d...

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH Z JĘZYKA HISZP...

  • 2022-06-08 15:43

Sprawdzian kompetencji językowych  z języka  hiszpańskiego dla kandydatów do oddziału  dwujęzycznego  z  językiem  hiszpańskim 1h w roku...