Matura

  • 2021-04-23 15:30

Wewnątrzszkolna informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego – 2021 Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminó...

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzani...

  • 2021-04-23 15:25

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminów

Regulamin Maturzysty 2021

  • 2019-10-09 19:50

Regulamin maturzysty 2021

Harmonogram egzaminów 2021

  • 2019-10-09 19:49

Harmonogram egzaminów maturalnych 2021

Matura hiszpańska

  • 2019-10-09 19:47

Matura w klasie dwujęzycznej   Absolwenci klas dwujęzycznych z językiem hiszpańskim zdają maturę na zasadach obowiązujących wszystkich absolwentów szkó...

Título de Bachiller

  • 2019-10-09 19:47

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 20 września 2011 r. w sprawie warunków niezbędnych dla uzyskania Título de Bachiller nadawanego przez M...