Aktualności

Potwierdzenia woli przyjęcia


blog img

Potwierdzenia woli przyjęcia

  • 2021-07-22 08:28

Potwierdzenia woli przyjęcia w postaci przedłożeniaORYGINAŁÓW DOKUMENTÓW: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasistyprzyjmowane będą w terminach:

OD 23 LIPCA 2021 DO 30 LIPCA 2021 DO GODZ. 15.00 W GODZINACH 8.00 – 15.00

Dokumenty należy złożyć w IV LO w Radomiu  do skrzynki „rekrutacja" w podpisanej zaklejonej kopercie.