Aktualności

STYPENDIA UNIVERSIDAD GRANADA / BECAS DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA


blog img

STYPENDIA UNIVERSIDAD GRANADA / BECAS DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA

  • 2021-07-05 18:51

Uniwersytet w Granadzie ogłasza 4 stypendia na studia licencjackie dla uczniów Programu Dwujęzycznych Sekcji Hiszpańsko-Polskich. Właśnie opublikowaliśmy wszystkie informacje na naszej stronie internetowej i w sieciach społecznościowych. 

Termin, który Uchwała Uniwersytetu w Granadzie daje uczniom na złożenie swoich wniosków i dokumentacji w Sekretariacie Liceum, upływa w najbliższy czwartek, 8 lipca.

Po upływie tego terminu licea muszą przesłać nam wszystkie złożone zgłoszenia do 14 lipca. 

W celu ułatwienia złożenia niezbędnych dokumentów, aby Komisja odpowiedzialna za przyznawanie stypendiów mogła zapoznać się z wnioskami i podjąć decyzję o przyznaniu 4 dostępnych stypendiów, prosimy o zebranie dokumentacji do złożenia przez uczniów Państwa Liceum chcących ubiegać się o stypendium, którzy wiedzą, że termin składania dokumentów upływa dzisiaj, 8 lipca.

Dokumentacja, którą muszą złożyć studenci jest następująca:

- Należycie wypełniony formularz wniosku (załącznik I).

- Oświadczenie Zewnętrzny link, otwiera się w nowym oknie PDF i oficjalny dokument uzasadniający roczny dochód jednostki rodzinnej i dochód na osobę w przeliczeniu na liczbę członków tej samej, która oblicza (PIT).

- Świadectwo ukończenia szkoły średniej: Liceum ukończone w Sekcji Dwujęzycznej (wszystkie kursy Liceum).

- Zaświadczenie o wynikach egzaminów Matury polskiej (w Polsce w maju).

- Akt urodzenia.

- Paszport.

Studenci muszą przedstawić oryginalne dokumenty i tłumaczenie na język hiszpański wykonane przez nich samych lub przez ich nauczycieli języka hiszpańskiego. 

Aby uniknąć konieczności dojazdu do Warszawy prosimy o odebranie kserokopii i po porównaniu ich z oryginałami zatwierdzenie ich pieczęcią Liceum oraz przesłanie nam drogą mailową wszystkich dokumentów przedstawionych w Liceum zeskanowanych w formacie pdf. Ważne jest, aby na kserokopiach zaznaczyć również datę złożenia dokumentów przez studentów. 

Becas GRANADA