Aktualności

Składanie świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty


blog img

Składanie świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty

  • 2021-06-23 16:04

ŚWIADECTWA, ZAŚWIADCZENIA O WYNIKU EGZAMINU ÓSMOKLASISTY I INNE DOKUMENTY W RAMACH REKRUTACJI O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ W IV LO W RADOMIU PRZYJMOWANE BĘDĄ W TERMINACH:

OD 25 CZERWCA 2021 DO 14 LIPCA 2021 DO GODZ. 15.00

W GODZINACH 8.00 – 15.00

ŚWIADECTWO I INNE DOKUMENTY ZŁOŻYĆ W SZKOLE PIERWSZEGO WYBORU  DO SKRZYNKI "REKRUTACJA" W PODPISANEJ ZAKLEJONEJ KOPERCIE.

W PRZYPADKU BRAKU MOŻLIWOŚCIE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW W SZKOLE MOŻNA PRZESŁAĆ ELEKTRONICZNIE SKAN LUB ZDJECIE ŚWIADECTWA NA ADRES ELEKTRONICZNY IV LO:

rekrutacja@lo4.radom.pl