Aktualności

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2021/2022


blog img

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

  • 2021-02-22 16:22

OFERTA EDUKACYJNA IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI

DRA TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W RADOMIU

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

ODDZIAŁ

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

JĘZYKI OBCE

1A

biologia

chemia

język angielski

język niemiecki

1B

biologia

chemia

język angielski

język niemiecki

1C

matematyka

fizyka

informatyka lub język angielski

język angielski

język niemiecki

1D

matematyka

fizyka

język angielski

język angielski

język niemiecki

1E

matematyka

geografia

język angielski

język angielski

język niemiecki

1F

język polski

historia

wiedza o społeczeństwie

język angielski

język hiszpański

1G

historia

wiedza o społeczeństwie

język angielski

język angielski

język niemiecki

1H

klasa dwujęzyczna

 z językiem hiszpańskim

geografia

język angielski

język hiszpański dwujęzyczny

język angielski

Do wszystkich oddziałów punktowane są oceny z następujących przedmiotów wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

  • język polski
  • matematyka
  • obowiązkowy język obcy nowożytny
  • najwyższa ocena z jednego z następujących przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwiE.

Plany nauczania w czteroletnim cyklu kształcenia:

1a

1b

1c

1d

1e

1f

1g

1h dwujęzyczna