Polityka "ciasteczkowa" IV LO w Radomiu

ciasteczkowy potwór

Przez korzystanie z serwisu internetowego, udostępnianego w domenach: chalubinski.pl oraz chalubinski.edu.pl(zwanego dalej „Serwisem”), wyrażana jest zgoda na instalację plików cookies (zwanych dalej "ciasteczkami") na urządzeniu końcowym osoby korzystającej z Serwisu (zwanej dalej „Użytkownikiem”) oraz na wykorzystywanie ciasteczek przez IV LO w Radomiu w celach informacyjnych. Zgoda Użytkownika wyrażana jest za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wykorzystywanie przez IV LO w Radomiu ciasteczek gromadzonych za pośrednictwem Serwisu, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej lub zrezygnować z korzystania z Serwisu.

Więcej informacji na temat ciasteczek można znaleźć pod adresami:

Zasady działania

Zasady działania Szkolnego Klubu Wolontariatu "Tytuski"
w IV Liceum Ogólnokształcącym

z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. dra T. Chałubińskiego w Radomiu

1. Cele i założenia :

 • rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby szkolnego
  i lokalnego środowiska;
 • zapoznawanie z ideą wolontariatu;
 • przygotowywanie młodzieży do podejmowania pracy wolontariackiej;
 • umożliwianie młodym podejmowania działań na rzecz potrzebujących pomocy;
 • wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieżowych, działań edukacyjnych;
 • pomoc szkolnym rówieśnikom w trudnych sytuacjach;
 • rozwijanie pasji i zainteresowań młodzieży;
 • nauka samorządności;
 • realizacja lokalnych projektów.

2. Zakres działania Szkolnego Klubu Wolontariatu:

a) Szkoła:

 • tworzenie grup uczniowskich;
 • korepetycje koleżeńskie;
 • promocja działań wolontarystycznych i promocja zdrowia wśród społeczności szkolnej i mieszkańców miasta;
 • działalność edukacyjna, samopomocowa, charytatywna i kulturalna;
 • działalność informacyjna na stronach internetowych szkoły, tablicach informacyjnych.

b) Środowisko lokalne:

 • promocja działań wolontarystycznych i promocja zdrowia wśród społeczności szkolnej i mieszkańców miasta;
 • współpraca z placówkami pomocy społecznej (OPS, domy dziecka, domy pomocy społecznej i inne);
 • współpraca z placówkami edukacyjnymi (szkoły, domy kultury, świetlice);
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi;
 • realizowanie projektów lokalnych.

3. Członkowie:

 • uczniowie IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. dra T. Chałubińskiego w Radomiu.

4. Opiekunowie:

 • Opiekę nad wolontariuszami w czasie spotkań i przeprowadzanych akcji, sprawują opiekunowie SKW, wyznaczeni wcześniej przez Dyrektora szkoły.

5. Spotkania:

 • według ustalonego na dany rok szkolny harmonogramu. 

 
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z Oddziałami Dwujęzycznymi im. dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu
adres: 26-600 Radom, ul. Mariacka 25;  telefon/fax: +48 483627485 — telefon: +48 483851918, +48 483851919 telefon komórkowy: +48 504252804
adresy poczty elektronicznej:    szkola@chalubinski.pl (adres ogólny szkoły)  iwanczyk21@wp.pl (mgr Anna Iwańczyk-Górka - opiekun redakcyjny serwisu)
PROJEKT i WYKONANIE SERWISU:    Grzegorz Kiraga   e-mail:  kiragagrzegorz@gmail.com