Polityka "ciasteczkowa" IV LO w Radomiu

ciasteczkowy potwór

Przez korzystanie z serwisu internetowego, udostępnianego w domenach: chalubinski.pl oraz chalubinski.edu.pl(zwanego dalej „Serwisem”), wyrażana jest zgoda na instalację plików cookies (zwanych dalej "ciasteczkami") na urządzeniu końcowym osoby korzystającej z Serwisu (zwanej dalej „Użytkownikiem”) oraz na wykorzystywanie ciasteczek przez IV LO w Radomiu w celach informacyjnych. Zgoda Użytkownika wyrażana jest za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wykorzystywanie przez IV LO w Radomiu ciasteczek gromadzonych za pośrednictwem Serwisu, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej lub zrezygnować z korzystania z Serwisu.

Więcej informacji na temat ciasteczek można znaleźć pod adresami:

Inspektor BHP

Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
mgr inż. Dorota Kopcińska

Zgłoszenia wypadków i spraw dotyczących bhp
od poniedziałku do piątku w godz. 8-14  w sekretariacie szkoły

Szkolenia pracowników, postępowanie powypadkowe, przeglądy, analizy, sprawozdania: w terminie ustalonym z dyrektorem.

Zadania Szkolnego Inspektora BHP:

  • przeprowadzenie wstępnych szkoleń w dziedzinie bhp nowo przyjętych pracowników,
  • opracowywanie dokumentacji związanej z wypadkami pracowników  oraz uczniów (ustalenie przyczyny i okoliczności),
  • uczestnictwo w opracowywaniu zarządzeń, instrukcji w zakresie bhp,
  • doradztwo w zakresie metod i organizacji stanowisk pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz w zakresie doboru najwłaściwszych środków ochrony indywidualnej,
  • kontrola nad prawidłowością i terminowością szkoleń w dziedzinie bhp oraz profilaktycznych badań lekarskich,
  • opracowanie ramowego programu szkoleń w zakresie bhp,
  • współdziałanie i pomoc pracodawcy przy dokonywaniu praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji w szkole w terminie maksymalnie trzech miesięcy od rozpoczęcia roku szkolnego – na kilka dni przed dokonaniem praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji przeprowadzenie instruktażu z uczestnikami (krótki omówienie celu ewakuacji, zadań pracowników i osób funkcyjnych, znajomość sygnałów alarmowych, dróg ewakuacji i miejsca ewakuacji),
  • sporządzenie i przedstawianie pracodawcy analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunków nauki co najmniej raz w roku,
  • monitorowanie harmongramu kontroli przeglądów i konserwacji instalacji na terenie szkoły.

 

 

 
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z Oddziałami Dwujęzycznymi im. dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu
adres: 26-600 Radom, ul. Mariacka 25;  telefon/fax: +48 483627485 — telefon: +48 483851918, +48 483851919 telefon komórkowy: +48 504252804
adresy poczty elektronicznej:    szkola@chalubinski.pl (adres ogólny szkoły)  iwanczyk21@wp.pl (mgr Anna Iwańczyk-Górka - opiekun redakcyjny serwisu)
PROJEKT i WYKONANIE SERWISU:    Grzegorz Kiraga   e-mail:  kiragagrzegorz@gmail.com