Polityka "ciasteczkowa" IV LO w Radomiu

ciasteczkowy potwór

Przez korzystanie z serwisu internetowego, udostępnianego w domenach: chalubinski.pl oraz chalubinski.edu.pl(zwanego dalej „Serwisem”), wyrażana jest zgoda na instalację plików cookies (zwanych dalej "ciasteczkami") na urządzeniu końcowym osoby korzystającej z Serwisu (zwanej dalej „Użytkownikiem”) oraz na wykorzystywanie ciasteczek przez IV LO w Radomiu w celach informacyjnych. Zgoda Użytkownika wyrażana jest za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wykorzystywanie przez IV LO w Radomiu ciasteczek gromadzonych za pośrednictwem Serwisu, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej lub zrezygnować z korzystania z Serwisu.

Więcej informacji na temat ciasteczek można znaleźć pod adresami:

Mazowieckie Talenty

Mazowieckie Talenty

Projekt „Mazowieckie talenty”

Projekt edukacyjny Mazowieckie Talenty jest elementem programu wspierania uzdolnionych uczniów wprowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, a jego realizatorem jest Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Patronat nad projektem obok Marszałka Województwa Mazowieckiego objął Mazowiecki Kurator Oświaty.

 

Projekt składa się z trzech komponentów:

I. MA-TA - adresowanego do uzdolnionych matematycznie uczniów pierwszych klas liceów ogólnokształcących. Patronat nad projektem objął Uniwersytet Warszawski.

 

II. Informatyka specjalnością młodych Polaków - projekt realizowany wspólnie z Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Jego celem jest wyszukiwanie na terenie Mazowsza uzdolnionych informatycznie uczniów, rozwijanie ich umiejętności i kultury informatycznej.

 

III. Szkoła Wspierająca Uzdolnienia - projekt realizowany pod naukowym patronatem Uniwersytetu Łódzkiego i we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Kreatywności. Komponent  adresowany jest do szkół podstawowych, które zgłaszając nauczycieli do projektu, zapewnią im możliwość realizacji 1 godziny tygodniowo lekcji twórczości  z uczniami.

 

Projekt Mazowieckie Talenty to szansa rozwoju dla uczniów, gdyż działania swe koncentruje na:

- wyszukiwaniu zdolnych uczniów, organizowaniu dla nich wsparcia merytorycznego i psychologicznego oraz promowaniu ich osiągnięć;
- rozwijaniu zdolności kierunkowych uczniów;
- zachęcaniu do weryfikacji i prezentowania swojej wiedzy i umiejętności w konkursach i olimpiadach;
- odkrywaniu i rozwijaniu zdolności w każdym dziecku, bez względu na poziom jego uzdolnień.

Wejdź na stronę projektu edukacyjnego "Mazowieckie Talenty".

Stypendystą z naszej szkoły został Michał Włodarczyk z klasy 3 d, realizujący projekt „Planety Układu Słonecznego”. Tworzy on arkusz kalkulacyjny z tabelami i wykresami zawierający informacje na temat planet Układu Słonecznego.

 
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z Oddziałami Dwujęzycznymi im. dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu
adres: 26-600 Radom, ul. Mariacka 25;  telefon/fax: +48 483627485 — telefon: +48 483851918, +48 483851919 telefon komórkowy: +48 504252804
adresy poczty elektronicznej:    szkola@chalubinski.pl (adres ogólny szkoły)  iwanczyk21@wp.pl (mgr Anna Iwańczyk-Górka - opiekun redakcyjny serwisu)
PROJEKT i WYKONANIE SERWISU:    Grzegorz Kiraga   e-mail:  kiragagrzegorz@gmail.com