Polityka "ciasteczkowa" IV LO w Radomiu

ciasteczkowy potwór

Przez korzystanie z serwisu internetowego, udostępnianego w domenach: chalubinski.pl oraz chalubinski.edu.pl(zwanego dalej „Serwisem”), wyrażana jest zgoda na instalację plików cookies (zwanych dalej "ciasteczkami") na urządzeniu końcowym osoby korzystającej z Serwisu (zwanej dalej „Użytkownikiem”) oraz na wykorzystywanie ciasteczek przez IV LO w Radomiu w celach informacyjnych. Zgoda Użytkownika wyrażana jest za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wykorzystywanie przez IV LO w Radomiu ciasteczek gromadzonych za pośrednictwem Serwisu, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej lub zrezygnować z korzystania z Serwisu.

Więcej informacji na temat ciasteczek można znaleźć pod adresami:

Młodzi wierzący

Popiełuszko - "Wolność jest w nas"

Projekt „Młodzi wierzący”  2009/2010

Projekt „Młodzi wierzący” związany z wyróżnioną pracą Justyny Wójtowicz, miał na celu przeprowadzenie diagnozy poglądów młodych ludzi, dotyczących wiary. Dodatkowo stał się okazją do rozwijania zainteresowań dziennikarskich młodzieży oraz przeprowadzenia cyklu warsztatów.

W projekcie udział brała 10 osobowa grupa uczniów z klas I – II. Uczestniczyli oni we wszystkich podjętych działaniach.

Na pierwszym spotkaniu młodzież poznała cel projektu oraz zapoznała się z pracą wyróżnionej uczennicy. Pod wpływem odbytej dyskusji ułożono ankietę, będącą pierwszym podjętym działaniem.

Ankieta dotyczyła poglądów religijnych, lekcji religii w szkołach, wiary oraz przynależności do organizacji katolickich/kościelnych. Ankieta była anonimowa. w badaniach wzięło udział 100 osób. Byli to przede wszystkim uczniowie naszej szkoły z klas I – III a także ich rodzice, rodzeństwo, kuzyni, znajomi.

Przez cały okres realizacji projektu odbywały się cykliczne spotkania uczestników, na których poznawali oni różne gatunki dziennikarskie, tajniki zawodu dziennikarza, a także ćwiczyli warsztat językowo – stylistyczny.
W czasie warsztatów uczniowie korzystali z zakupionych publikacji, sprzętu fotograficznego, kamery, radiomagnetofonów, rzutnika oraz Internetu, nagrań radiowych i telewizyjnych.

Uczestnicy podejmowali również próby samodzielnego tworzenia różnych tekstów.

Kolejna część zajęć, dotyczyła charakterystyki mediów a także poznania środków przekazu. Młodzież podejmowała próby przeprowadzania wywiadów, fotograficznego dokumentowania a także wykorzystania możliwości Internetu. Uczestnicy zapoznali się z radomskim środowiskiem mediów (telewizja, gazety, portale internetowe). Na zakończenie cyklu warsztatów przygotowali referaty
na temat charakterystyki mediów, różnych form wypowiedzi dziennikarskich, które przedstawili na lekcjach języka polskiego.

W ramach projektu uczestnicy oraz uczniowie dwóch klas obejrzeli film „Popiełuszko – wolność jest w nas” w reżyserii  Rafała Wieczyńskiego.
W ten sposób poznali sylwetkę Jerzego Popiełuszki ale również realia życia w czasie stanu wojennego. Uczniowie zapoznani zostali z dostępnym w Internecie na ten temat publikacjami.

Kolejnym działaniem było uzyskanie informacji na temat młodzieżowych organizacji katolickich, kościelnych. Uczniowie przygotowali referaty na ich temat, na bazie zdobytych wiadomości a następnie zaprezentowali
je na lekcjach religii. Odbyli również cykl rozmów z klerykami Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu (którzy odbywają praktyki nauczycielskie w naszej szkole).

W ramach projektu uczestnicy zdobywali informacje na temat miejsc kultu religijnego na terenie miasta i w regionie radomskim. Uczniowie zebrali wiadomości na temat poszczególnych parafii, cmentarzów, kapliczek, figurek, zainteresowali się również znajdującymi się w regionie radomskim sanktuariami (Stara Błotnica, Kałków – Godów, Skrzynno).

Ich praca zaowocowała przygotowaniem prezentacji multimedialnych i referatów.

W ramach podsumowanie projektu odbyły się dwa spotkania.
Na pierwszym uczestnicy zaprezentowali młodzieży z dwóch klas wyniki badan ankietowych i wnioski z nich płynące oraz stworzoną wspólnie prezentację „Miejsca kultu w Radomiu i regionie radomskim”.

Zwieńczeniem realizacji projektu „Młodzi wierzący” było spotkanie dyskusyjne, zatytułowane w ten sposób. Wzięli w nim uczniowie naszej szkoły (4 klasy) ze wszystkich poziomów nauczania, dyrekcje, nauczyciele, katecheci oraz zaproszeni goście.

Spotkanie rozpoczęła laureatka Justyna Wójtowicz, która odczytała nagrodzoną pracę, by wprowadzić zebranych w tematykę panelu.

Jako pierwszy z zaproszonych gości wystąpił ksiądz Dariusz Kowalczyk, któremu sprawy młodzieży są niezwykle bliskie. Działa on jako wiceprzewodniczący zarządu w „Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która
to została powołana do życia w 2000 roku, jako organizacja upamiętniająca Pontyfikat Jana Pawła II przez promowanie nauczania Papieża i wspieranie określonych przedsięwzięć społecznych w dziedzinie edukacji i kultury.

Przedstawił on działalność fundacji, omówił indywidualne przypadki młodych, uzdolnionych osób, z którymi się zetknął. Podzielił się doświadczeniami z pracy w szkole, z młodzieżą. Ustosunkował się do wyników ankiety, wyznając jednocześnie, iż pełen jest optymizmu, patrząc na młodzież z naszej szkoły. Wypowiedź księdza Dariusza Kowalczyka spotkała się z żywą reakcją słuchaczy, którzy chętnie zadawali pytania, jak również udzielali odpowiedzi prelegentowi.  Wystąpienie księdza Dariusza Kowalczyka zostało zakończone brawami. Prelegent okazał się  świetnym mówcą a przede wszystkim człowiekiem doskonale znającym, rozumiejącym młodzież. Po spotkaniu kilku osób wyraziło chęć uczestniczenia w podobnych przedsięwzięciach a także pytało o możliwość kolejnego spotkania z księdzem Dariuszem Kowalczykiem.

Drugi z gości – prelegentów doskonale zna środowisko naszej szkoły, bowiem jest uczniem klasy maturalnej. Damian Maciąg przemawiał jednak jako reprezentant Stowarzyszenia Centrum Młodzieży „Arka”. Warto wspomnieć,
iż Damian jest jednym z najprężniej działających wolontariuszy.
Jego działalność została doceniona, w 2007 roku został laureatem konkursu „Ośmiu wspaniałych”. Damian zaprezentował działalność SMC „Arka”. Zachęcił wszystkich do aktywności nie tylko w środowisku szkolnym ale również lokalnym a także zaangażowania się w wolontariat.

Na zakończenie spotkania odbyła się dyskusja, dotycząca następujących problemów:

  • Dlaczego młodzi przeżywają kryzys wiary?
  • Czy działalność katolicka to powód wstydu, temat tabu dla młodzieży?
  • Dlaczego młodzi chodzą lub nie chodzą do kościoła?
  • Czym jest religia dla młodych?
  • Co daje młodym wiara?

Całość spotkania została udokumentowano fotorelacją oraz zapisem wideo (aparat, kamera). Uczestnicy projektu przeprowadzili dodatkowo wywiady z gościem, księdzem Dariuszem Kowalczykiem, a także panią dyrektor Bożeną Szulczyk. Dodatkowo napisali również sprawozdania z panelu dyskusyjnego oraz reportaż na temat zainicjowany debatą. Przekazali również samodzielnie zredagowane materiały do radomskich mediów.

Na zakończenie działań w ramach projektu uczestnicy odbyli wycieczkę  pt. „Miejsca kultu religijnego w Radomiu”. Ze względu na organizację roku szkolnego w naszej placówce wycieczka do miejsc kultu w regionie radomskim odbędzie się w późniejszym terminie.

Uczniowie projektu zaangażowali się również w działalność charytatywną. Wzięli udział w akcji „Podziel się posiłkiem”, Świątecznej Zbiórce Żywności oraz w obchodach Dnia Wolontariusza zorganizowanych przez Radomski Bank Żywności. Uświetnili spotkanie występem artystycznym oraz stworzyli fotorelację. W wyniku podjętych działań w najbliższym czasie powstanie Klub Wolontariatu oraz koło dziennikarskie.

 

 
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z Oddziałami Dwujęzycznymi im. dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu
adres: 26-600 Radom, ul. Mariacka 25;  telefon/fax: +48 483627485 — telefon: +48 483851918, +48 483851919 telefon komórkowy: +48 504252804
adresy poczty elektronicznej:    szkola@chalubinski.pl (adres ogólny szkoły)  iwanczyk21@wp.pl (mgr Anna Iwańczyk-Górka - opiekun redakcyjny serwisu)
PROJEKT i WYKONANIE SERWISU:    Grzegorz Kiraga   e-mail:  kiragagrzegorz@gmail.com