Polityka "ciasteczkowa" IV LO w Radomiu

ciasteczkowy potwór

Przez korzystanie z serwisu internetowego, udostępnianego w domenach: chalubinski.pl oraz chalubinski.edu.pl(zwanego dalej „Serwisem”), wyrażana jest zgoda na instalację plików cookies (zwanych dalej "ciasteczkami") na urządzeniu końcowym osoby korzystającej z Serwisu (zwanej dalej „Użytkownikiem”) oraz na wykorzystywanie ciasteczek przez IV LO w Radomiu w celach informacyjnych. Zgoda Użytkownika wyrażana jest za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wykorzystywanie przez IV LO w Radomiu ciasteczek gromadzonych za pośrednictwem Serwisu, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej lub zrezygnować z korzystania z Serwisu.

Więcej informacji na temat ciasteczek można znaleźć pod adresami:

Kapitał ludzki

„Kapitał ludzki” - "Wiedza szansą na lepszy start"

Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grupo utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt realizowany był od 01.06.2009r. do 30.04.2012r.

Celem Projektu było wyrównanie szans edukacyjnych uczniów liceów ogólnokształcących mających utrudniony dostęp do edukacji poprzez zorganizowanie dla nich zajęć dydaktyczno - wyrównawczych, a także zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych poprzez przeprowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów chcących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności, co pozwoliło im rozwinąć kompetencje kluczowe i kontynuować edukację zgodnie z predyspozycjami.

Zajęcia organizowane w ramach Projektu były zajęciami bezpłatnymi, pozalekcyjnymi.

Godzina zajęć przeprowadzona w ramach projektu wynosiła 45 minut.

Każdy z uczestników biorący udział w zajęciach miał zapewnione:

1) materiały dydaktyczne,

2) możliwość korzystania z sprzętu zakupionego w ramach projektu.

Uczniowie mogli uczestniczyć w więcej niż jednym rodzaju zajęć.

(Informacje stanowią wyciąg z „Regulaminu uczestnictwa w projekcie „ Wiedza szansą na lepszy start – zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów radomskich liceów ogólnokształcących w latach 2009-2012”)

 
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z Oddziałami Dwujęzycznymi im. dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu
adres: 26-600 Radom, ul. Mariacka 25;  telefon/fax: +48 483627485 — telefon: +48 483851918, +48 483851919 telefon komórkowy: +48 504252804
adresy poczty elektronicznej:    szkola@chalubinski.pl (adres ogólny szkoły)  iwanczyk21@wp.pl (mgr Anna Iwańczyk-Górka - opiekun redakcyjny serwisu)
PROJEKT i WYKONANIE SERWISU:    Grzegorz Kiraga   e-mail:  kiragagrzegorz@gmail.com