Polityka "ciasteczkowa" IV LO w Radomiu

ciasteczkowy potwór

Przez korzystanie z serwisu internetowego, udostępnianego w domenach: chalubinski.pl oraz chalubinski.edu.pl(zwanego dalej „Serwisem”), wyrażana jest zgoda na instalację plików cookies (zwanych dalej "ciasteczkami") na urządzeniu końcowym osoby korzystającej z Serwisu (zwanej dalej „Użytkownikiem”) oraz na wykorzystywanie ciasteczek przez IV LO w Radomiu w celach informacyjnych. Zgoda Użytkownika wyrażana jest za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wykorzystywanie przez IV LO w Radomiu ciasteczek gromadzonych za pośrednictwem Serwisu, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej lub zrezygnować z korzystania z Serwisu.

Więcej informacji na temat ciasteczek można znaleźć pod adresami:

Aktualności

.

Wykaz podręczników w roku szkolnym 2014/2015

Wykaz podręczników w roku szkolnym 2014/2015.

Pod poniższym linkiem znajduje się aktualna, zaakceptowana przez Dyrekcję lista podręczników.

https://dziennik.librus.pl/podreczniki_szkolne/de1394a5b9fc11e2b76990b11...

Wyboru podręcznika dokonuje nauczyciel uczący przedmiotu w danym oddziale. W wrześniu odbędzie się również w naszej szkole kiermasz książek, w czasie którego będzie mozna zakupić używane podręczniki.

Wolontariat 2013/2014

Sprawozdanie z działalności Szkolnego Klubu Wolontariatu
w IV Liceum Ogólnokształcącym im. dra Tytusa Chałubińskiego
w roku szkolnym 2013/2014

 

Szkolny Klub Wolontariatu w roku szkolnym 2013/2014 odbywał cykliczne spotkania według ustalonego harmonogramu, prowadząc  działania ustalone w rocznym planie pracy.

 

Data

Działania

Oświadczenie w sprawie nauki religii/etyki

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. (Dz.U 1992.36.155 z późn.zm.) naukę religii i etyki organizuje się na  życzenie rodziców (prawnych opiekunów) lub pełnoletniego ucznia.

Życzenie , o którym mowa jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia.

Oświadczenie podpisują pełnoletni uczniowie lub rodzice (opiekunowie prawni).

Oświadczenia należy dostarczyć do wychowawców klas do dnia 27 czerwca 2014 roku. 

 

10-lecie sekcji hiszpańskiej

2 czerwca 2014 roku świętowaliśmy dziesięciolecie istnienia sekcji dwujęzycznej z językiem hiszpańskim. W związku z jubileuszem w szkole gościli: Ana Velasco Lopez – Sekretarz Generalny Ambasady Hiszpanii, dyrektor Wydziału Edukacji Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Radomiu Leszek Pożyczka i dyrektorzy radomskich gimnazjów, w których prowadzone są lekcje języka hiszpańskiego.

Wypłata stypendium szkolnego

Wypłata stypendium szkolnego  w terminie od 16   do 27 czerwca w sekretariacie szkoły. 
Przypominamy o konieczności dostarczenia (do 31.07.2014)  faktur, rachunków  i zestawienia  poniesionych  wydatków  na cele edukacyjne ucznia zgodnie z informacją przekazaną w marcu br. 
 

Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Celem udzielania stypendiów jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z obszaru Województwa Mazowieckiego. Wsparcie przeznaczone jest przede wszystkim dla uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i technicznych/zawodowych, dla których trudna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.

 

Strony

 
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z Oddziałami Dwujęzycznymi im. dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu
adres: 26-600 Radom, ul. Mariacka 25;  telefon/fax: +48 483627485 — telefon: +48 483851918, +48 483851919 telefon komórkowy: +48 504252804
adresy poczty elektronicznej:    szkola@chalubinski.pl (adres ogólny szkoły)  iwanczyk21@wp.pl (mgr Anna Iwańczyk-Górka - opiekun redakcyjny serwisu)
PROJEKT i WYKONANIE SERWISU:    Grzegorz Kiraga   e-mail:  kiragagrzegorz@gmail.com