Aktywna tablica


W roku szkolnym 2022/2023 nasza szkoła przystąpiła do Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych „AKTYWNA TABLICA”.

Dzięki wsparciu finansowemu jakie otrzymaliśmy zostało zakupionych pięć laptopów z oprogramowaniem. Nauczyciele wszystkich przedmiotów będą mogli wykorzystywać zakupiony sprzęt podczas prowadzonych zajęć w celu zwiększenia ich atrakcyjności.

W szkole został powołany koordynator zespołu ds. TiK, którego zadaniem jest wspieranie organizacji pracy szkoły z wykorzystaniem TiK oraz odpowiadanie za szkolenia w zakresie planowania nauczania i strategii dotyczących zmiany metod i technik nauczania z podających na aktywizujące.

Realizując założenia projektowe, rozpoczęto współpracę z innymi szkołami tworząc „Międzyszkolną sieć współpracy nauczycieli stosujących TIK”.

Scenariusz lekcji geografii w kl 1g

Scenariusz lekcji z języka polskiego w klasie III liceum

Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie IV liceum