Regulamin Maturzysty

  • 2019-10-09 19:50

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzani...

  • 2019-10-09 19:49

 Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania 2019_2020.pdf.pdf

Harmonogram egzaminów 2020

  • 2019-10-09 19:49

Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2020 roku:    Harmonogram egzaminów w 2020 roku.pdf.pdf

Dostosowanie warunków i form egzaminu maturalnego...

  • 2019-10-09 19:49

     Komunikat o dostosowaniach.pdf.pdf

Egzamin maturalny z informatyki

  • 2019-10-09 19:48

 Komunikat o egzaminie z informatyki 2019.pdf

Przybory na egzaminie maturalnym

  • 2019-10-09 19:48

 Komunikat o przyborach 2019.pdf

Przydatne linki

  • 2019-10-09 19:48

Centralna Komisja Egzaminacyjna Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Informatory maturalne

Matura hiszpańska

  • 2019-10-09 19:47

Matura w klasie dwujęzycznej   Absolwenci klas dwujęzycznych z językiem hiszpańskim zdają maturę na zasadach obowiązujących wszystkich absolwentów szkó...