Rozdanie świadectw maturalnych i aneksów

  • 2022-06-30 15:29

Rozdanie świadectw maturalnych  i aneksów odbędzie się 7 lipca 2023 roku  o godzinie 9.00. Klasa 4ap - sala 10 Klasa 4bp - sala 9 Klasa 4cp - sala 28 Klasa ...

Najważniejsze informacje o egzaminie maturalnym z...

  • 2023-03-31 15:58

Najważniejsze informacje o egzaminie maturalnym z wybranych przedmiotów w Formule 2023

Informacja o materiałach dotyczących egzaminu ma...

  • 2023-03-21 16:26

Nowe materiały dotyczące egzaminu maturalnego w Formule 2023

Matura hiszpańska

  • 2019-10-09 19:47

Matura w klasie dwujęzycznej   Absolwenci klas dwujęzycznych z językiem hiszpańskim zdają maturę na zasadach obowiązujących wszystkich absolwentów szkó...

Título de Bachiller

  • 2019-10-09 19:47

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 20 września 2011 r. w sprawie warunków niezbędnych dla uzyskania Título de Bachiller nadawanego przez M...