STYPENDIA UNIVERSIDAD GRANADA / BECAS DE LA UNIVER...

  • 2021-07-05 18:51

Uniwersytet w Granadzie ogłasza 4 stypendia na studia licencjackie dla uczniów Programu Dwujęzycznych Sekcji Hiszpańsko-Polskich. Właśnie opublikowaliśmy wszystkie inf...

Odbiór świadectw dojrzałości i aneksów do św...

  • 2021-06-29 16:02

W dniu  5 lipca 2021 roku rozdanie świadectw dojrzałości  odbędzie się według następującego harmonogramu: Godz. 9.00 - klasy: 3a, 3b, 3c , 3d Godz. 10.30- klasy...

Matura

  • 2021-04-23 15:30

Wewnątrzszkolna informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego – 2021 Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminó...

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzani...

  • 2021-04-23 15:25

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminów

Regulamin Maturzysty 2021

  • 2019-10-09 19:50

Regulamin maturzysty 2021

Harmonogram egzaminów 2021

  • 2019-10-09 19:49

Harmonogram egzaminów maturalnych 2021

Matura hiszpańska

  • 2019-10-09 19:47

Matura w klasie dwujęzycznej   Absolwenci klas dwujęzycznych z językiem hiszpańskim zdają maturę na zasadach obowiązujących wszystkich absolwentów szkó...

Título de Bachiller

  • 2019-10-09 19:47

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 20 września 2011 r. w sprawie warunków niezbędnych dla uzyskania Título de Bachiller nadawanego przez M...