Rozdanie świadectw maturalnych i aneksów

  • 2022-06-30 15:29

Rozdanie świadectw maturalnych  i aneksów odbędzie się 5 lipca 2022 roku o godzinie 10.00 w następujących salach: KLASA SALA 3ag 5 ...

Matura hiszpańska

  • 2019-10-09 19:47

Matura w klasie dwujęzycznej   Absolwenci klas dwujęzycznych z językiem hiszpańskim zdają maturę na zasadach obowiązujących wszystkich absolwentów szkó...

Título de Bachiller

  • 2019-10-09 19:47

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 20 września 2011 r. w sprawie warunków niezbędnych dla uzyskania Título de Bachiller nadawanego przez M...