OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2020/2021


Oferta edukacyjna IV LO  z Oddziałami Dwujęzycznymi im. dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu na rok szkolny 2020/2021

Oddział

Przedmioty rozszerzone

Języki obce

1A

biologia, chemia

język angielski

język niemiecki

1B

biologia, chemia

język angielski

język niemiecki

1C

matematyka, fizyka,

informatyka lub język angielski

język angielski

język niemiecki

1D

matematyka, biologia, chemia

język angielski

język niemiecki

1E

matematyka, geografia,

język angielski lub język niemiecki

język angielski

język niemiecki

1F

język polski, historia,

wiedza o społeczeństwie

język angielski

język hiszpański

1H

język hiszpański dwujęzyczny, język angielski, geografia

język angielski

język hiszpański dwujęzyczny

 

Do wszystkich oddziałów punktowane są oceny z następujących przedmiotów wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły:

- język polski,

- matematyka,

- obowiązkowy język obcy nowożytny,

- najwyższa ocena z jednego z następujących przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie.

Termin przeprowadzenia sprawdzianu kompetencji językowych z języka hiszpańskiego dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego: 2 czerwca 2020 (wtorek) o godz. 14.00.

II termin przeprowadzenia sprawdzianu kompetencji językowych z języka hiszpańskiego dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego, którzy z przyczyn niezależnych o siebie nie mogli przystąpić do sprawdzianu w pierwszym terminie: 15 czerwca 2020 (poniedziałek) o godz. 14.00.

Termin przeprowadzenia sprawdzianu kompetencji językowych z języka hiszpańskiego dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego w postępowaniu uzupełniającym: 28 lipca 2020 (wtorek) o godz. 10.00.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu kompetencji językowych z języka hiszpańskiego: 10 czerwca 2020.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu kompetencji językowych z języka hiszpańskiego (II termin): 19 czerwca 2020.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu kompetencji językowych z języka hiszpańskiego w postępowaniu uzupełniającym: 7 sierpnia 2020.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego – załącznik nr 1 do zarządzenia nr 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2020 r.:

https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/14470,Terminy-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajace.html

Rozporządzenie MEN z 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001737