OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2020/2021


Oferta edukacyjna IV LO  z Oddziałami Dwujęzycznymi im. dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu na rok szkolny 2020/2021

Oddział

Przedmioty rozszerzone

Języki obce

1A

biologia, chemia

język angielski

język niemiecki

1B

biologia, chemia

język angielski

język niemiecki

1C

matematyka, fizyka,

informatyka lub język angielski

język angielski

język niemiecki

1D

matematyka, biologia, chemia

język angielski

język niemiecki

1E

matematyka, geografia,

język angielski lub język niemiecki

język angielski

język niemiecki

1F

język polski, historia,

wiedza o społeczeństwie

język angielski

język hiszpański

1H

język hiszpański dwujęzyczny, język angielski, geografia

język angielski

język hiszpański dwujęzyczny

 

Do wszystkich oddziałów punktowane są oceny z następujących przedmiotów wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły:

- język polski,

- matematyka,

- obowiązkowy język obcy nowożytny,

- najwyższa ocena z jednego z następujących przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie.

Termin przeprowadzenia sprawdzianu kompetencji językowych z języka hiszpańskiego dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego: 30.06.2020 (wtorek), godz. 11.00, IV LO w Radomiu, ul. Mariacka 25

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu kompetencji językowych z języka hiszpańskiego: 09.07.2020

II termin na przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego, którzy z przyczyn niezależnych o siebie nie mogli przystąpić do sprawdzianu w pierwszym terminie: 10.07.2020 (piątek), godz. 11.00, IV LO w Radomiu, ul. Mariacka 25

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu kompetencji językowych z języka hiszpańskiego (II termin):13.07.2020

Aktualne terminy postępowania rekrutacyjnego

Rozporządzenie MEN z 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001737 

Plan nauczania 1A

Plan nauczania 1B

Plan nauczania 1C

Plan nauczania 1D

Plan nauczania 1E

Plan nauczania 1F

Plan nauczania 1H