Dla absolwentów szkół podstawowych


Oferta edukacyjna IV LO  z Oddziałami Dwujęzycznymi im. dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów szkół podstawowych

 

ODDZIAŁ A

Przedmioty rozszerzone:
 
biologia, chemia
 
Języki obce
:
angielski, niemiecki

 

ODDZIAŁ B

Przedmioty rozszerzone:
 
matematyka, biologia, chemia
 
Języki obce:
 
angielski, niemiecki

 

ODDZIAŁ C

Przedmioty rozszerzone:
 
matematyka, fizyka, informatyka
 
Języki obce:
 
angielski, niemiecki

 

ODDZIAŁ D

Przedmioty rozszerzone:
 
język polski, historia, wiedza o społeczeństwie
 
Języki obce:
 
angielski, hiszpański

 

ODDZIAŁ E

Przedmioty rozszerzone:
 
matematyka, geografia, język angielski
 
Języki obce:
 
angielski, niemiecki

 

ODDZIAŁ H
 
ODDZIAŁ DWUJĘZYCZNY
z językiem hiszpańskim 
Przedmioty rozszerzone:
 
język angielski, historia
 
Języki obce:
 
 angielski, hiszpański dwujęzyczny

Do wszystkich oddziałów punktowane są oceny z następujących przedmiotów wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły:

- język polski
- matematyka
- obowiązkowy język obcy nowożytny
- najwyższa ocena z jednego z następujących przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie
 

Termin przeprowadzenia sprawdzianu kompetencji językowych z języka hiszpańskiego dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego:

30 maja 2019 (czwartek) o godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu kompetencji językowych z języka hiszpańskiego: 7 czerwca 2019 do godz. 15.00