Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifi...

  • 2020-08-12 09:57

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA

  • 2020-08-08 06:38

POTWIERDZENIA WOLI PRZYJĘCIA W POSTACI PRZEDŁOŻENIA ORYGINAŁÓW DOKUMENTÓW: ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ ZAŚWIADCZENIA O WYNIKACH EGZAMINU &Oa...

Wyniki egzaminów maturalnych

  • 2020-08-06 11:57

Zaświadczenia o wynikach egzaminów maturalnych będą wydawane w dniu 11 sierpnia 2020 roku od godziny 12.00. (Godzina może ulec zmianie o czym niezwłocznie poinformujemy...

Dlaczego Chałubiński?

  • 2020-05-09 14:39

Szkolny zestaw podręczników dla liceum czterole...

  • 2020-07-14 12:05

Szkolny zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych obowiązujący w roku szkolnym 2020/ 2021 dla liceum czteroletniego (absolwenci szkoły podsta...

Szkolny zestaw podręczników dla liceum trzyletni...

  • 2020-07-14 12:02

Szkolny zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych obowiązujący w roku szkolnym 2020/ 2021

Matura!

  • 2020-06-08 17:03

Drodzy Maturzyści 2020! Życzymy połamania piór! 100% na wszystkich egzaminach! Powodzenia!

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

  • 2020-04-27 10:17

OFERTA EDUKACYJNA IV LO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. DRA T. CHAŁUBIŃSKIEGO W RADOMIU NA ROK SZKOLNY 2020/2021 Oddział Przedmioty rozszerzone Języki...