Regulamin konkursu literacko – plastycznego „...

  • 2020-02-07 07:23

Regulamin konkursu literacko – plastycznego „Katyń – Pamiętamy!”

Kurs języka hiszpańskiego na poziomie podstawowy...

  • 2020-01-13 16:44

Sekcja Dwujęzyczna w IV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu zaprasza uczniów klas VIII szkół po...

„Dzień kultur”

  • 2020-02-11 10:14

W środę 5 lutego Samorząd Uczniowski zorganizował w naszej szkole „Dzień kultur”. Klasy pierwsze i drugie miały za zadanie zaprezentowanie kultury i ciekawostek d...

Akcja „Bezpieczne Ferie 2020”

  • 2020-02-05 17:02

Mazowieckie Kuratorium Oświaty wraz z innymi służbami zorganizowało zajęcia „Bezpieczne Ferie 2020” dla uczniów naszego liceum. Zgromadzonych przywitała dy...

Zjazd Klubów Debat Historycznych

  • 2020-02-03 16:38

W dniu 1 lutego 2020 r. członkowie Klubu Debat Oksfordzkich wzięli udział w zjeździe Klubów Debat Historycznych działających w województwie mazowieckim. Uczestn...

Szkolenie Pierwsza pomoc przedmedyczna

  • 2020-02-05 16:07

31 stycznia członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu odbyli szkolenie „Pierwsza pomoc przedmedyczna”. Tytuski miały okazję poznać zasady udzielania pomocy w sytuacja...

Zabawa karnawałowa w Specjalnym Ośrodku Szkolno-...

  • 2020-02-03 16:12

30 stycznia 2020 roku wolontariusze SKW „Tytuski” brali udział w zabawie karnawałowej  w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących im. M. Grzegorz...