Polityka "ciasteczkowa" IV LO w Radomiu

ciasteczkowy potwór

Przez korzystanie z serwisu internetowego, udostępnianego w domenach: chalubinski.pl oraz chalubinski.edu.pl(zwanego dalej „Serwisem”), wyrażana jest zgoda na instalację plików cookies (zwanych dalej "ciasteczkami") na urządzeniu końcowym osoby korzystającej z Serwisu (zwanej dalej „Użytkownikiem”) oraz na wykorzystywanie ciasteczek przez IV LO w Radomiu w celach informacyjnych. Zgoda Użytkownika wyrażana jest za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wykorzystywanie przez IV LO w Radomiu ciasteczek gromadzonych za pośrednictwem Serwisu, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej lub zrezygnować z korzystania z Serwisu.

Więcej informacji na temat ciasteczek można znaleźć pod adresami:

Warunki przeprowadzenia sprawdzianu kompetencji językowych z języka hiszpańskiego

WARUNKI  PRZEPROWADZENIA SPRAWDZIANU KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH  Z JĘZYKA  HISZPAŃSKIEGO  DLA KANDYDATÓW DO ODDZIAŁU  DWUJĘZYCZNEGO  Z  JĘZYKIEM  HISZPAŃSKIM W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Termin sprawdzianu kompetencji językowych z języka hiszpańskiego: 24 maja 2018, godz. 14.00

1. SPRAWDZIAN KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH  w  trakcie  postępowania  rekrutacyjnego  do oddziału  dwujęzycznego  z  językiem  hiszpańskim  zostanie  przeprowadzony  w  budynku IV  Liceum  Ogólnokształcącego  z  Oddziałami  Dwujęzycznymi   im.  dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu.

Czas  trwania  sprawdzianu  60  minut.

  • Każdy  kandydat  zgłoszony  w  systemie  rekrutacji  elektronicznej  powinien  zgłosić się co  najmniej  30  minut  przed  rozpoczęciem  sprawdzianu,  o  którym  mowa  w punkcie 1  i  przed  wejściem  na  salę  powinien  okazać  legitymację  szkolną  lub inny dokument tożsamości  ze  zdjęciem umożliwiający identyfikację.
  • Wyniki  sprawdzianu,  o  którym  mowa  w  punkcie 1,  zostaną  podane  do  wiadomości na  indywidualne  konta  kandydatów.  Listy  osób  zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych  do  dalszego  etapu  rekrutacji  będą  wywieszone  przy  wejściu  do szkoły  w  miejscu  ogólnie  dostępnym.
  • Wyniki  sprawdzianu  nie  będą udostępniane  drogą  telefoniczną  lub  e-mailową.

2. FORMA SPRAWDZIANU: rozumienie tekstu pisanego, test gramatyczno-leksykalny

3. TYP ZADAŃ: prawda/fałsz, test wyboru.

4. SUMA  PUNKTÓW  MOŻLIWYCH  DO  UZYSKANIA  W  WYNIKU SPRAWDZIANU: 100

5.POZYTYWNY  WYNIK  SPRAWDZIANU  KOMPETENCJI  JEZYKOWYCH  uzyskają te osoby, które  osiągną co najmniej 30 % punktów możliwych do uzyskania .

 

 

 

 
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z Oddziałami Dwujęzycznymi im. dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu
adres: 26-600 Radom, ul. Mariacka 25;  telefon/fax: +48 483627485 — telefon: +48 483851918, +48 483851919 telefon komórkowy: +48 504252804
adresy poczty elektronicznej:    szkola@chalubinski.pl (adres ogólny szkoły)  iwanczyk21@wp.pl (mgr Anna Iwańczyk-Górka - opiekun redakcyjny serwisu)
PROJEKT i WYKONANIE SERWISU:    Grzegorz Kiraga   e-mail:  kiragagrzegorz@gmail.com