Polityka "ciasteczkowa" IV LO w Radomiu

ciasteczkowy potwór

Przez korzystanie z serwisu internetowego, udostępnianego w domenach: chalubinski.pl oraz chalubinski.edu.pl(zwanego dalej „Serwisem”), wyrażana jest zgoda na instalację plików cookies (zwanych dalej "ciasteczkami") na urządzeniu końcowym osoby korzystającej z Serwisu (zwanej dalej „Użytkownikiem”) oraz na wykorzystywanie ciasteczek przez IV LO w Radomiu w celach informacyjnych. Zgoda Użytkownika wyrażana jest za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wykorzystywanie przez IV LO w Radomiu ciasteczek gromadzonych za pośrednictwem Serwisu, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej lub zrezygnować z korzystania z Serwisu.

Więcej informacji na temat ciasteczek można znaleźć pod adresami:

Oferta edykacyjna

Oferta naboru do klasy pierwszej IV LO  z Oddziałami Dwujęzycznymi im. dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu w roku szkolnym 2018/ 2019

 

Oddział A

 

Przedmioty rozszerzone:

biologia, chemia

Języki obce:

angielski, niemiecki

Dodatkowy przedmiot uzupełniający realizowany od klasy drugiej:

„Zastosowanie matematyki w przedmiotach przyrodniczych”

Oddział B

Przedmioty rozszerzone:

biologia, chemia

Języki obce:

angielski, rosyjski

Dodatkowy przedmiot uzupełniający realizowany od klasy drugiej:

„Zastosowanie matematyki w przedmiotach przyrodniczych”

Oddział C

Przedmioty rozszerzone:

matematyka, fizyka

Języki obce:

angielski, niemiecki

Trzeci obowiązkowy przedmiot rozszerzony realizowany  od klasy drugiej:

informatyka lub język angielski

Oddział D

Przedmioty rozszerzone:

matematyka, chemia

Języki obce:

angielski, niemiecki

Trzeci obowiązkowy przedmiot rozszerzony realizowany od klasy drugiej:

fizyka lub biologia

Oddział E

Przedmioty rozszerzone:

matematyka, geografia

Języki obce:

angielski, niemiecki

Trzeci obowiązkowy przedmiot rozszerzony realizowany od klasy drugiej:

język niemiecki lub język angielski

Oddział F

Przedmioty rozszerzone:

historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski

Języki obce:

angielski, niemiecki

Oddział G

Przedmioty rozszerzone:

język polski, historia

Języki obce:

angielski, hiszpański

Trzeci obowiązkowy przedmiot rozszerzony realizowany od klasy drugiej:

wos lub język angielski

Oddział H

ODDZIAŁ DWUJĘZYCZNY

 

Przedmioty rozszerzone:

język hiszpański, język angielski

Języki obce:

angielski, hiszpański

Trzeci obowiązkowy przedmiot rozszerzony realizowany od klasy drugiej:

historia lub geografia

Wszystkie oddziały w klasie I realizują taką samą podstawę programową. Przedmioty w zakresie rozszerzonym realizowane będą od klasy II.

Do wszystkich oddziałów punktowane są oceny z następujących przedmiotów:

- język polski

- matematyka

- obowiązkowy język obcy nowożytny

- najwyższa ocena z jednego z następujących przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie

 

 
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z Oddziałami Dwujęzycznymi im. dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu
adres: 26-600 Radom, ul. Mariacka 25;  telefon/fax: +48 483627485 — telefon: +48 483851918, +48 483851919 telefon komórkowy: +48 504252804
adresy poczty elektronicznej:    szkola@chalubinski.pl (adres ogólny szkoły)  iwanczyk21@wp.pl (mgr Anna Iwańczyk-Górka - opiekun redakcyjny serwisu)
PROJEKT i WYKONANIE SERWISU:    Grzegorz Kiraga   e-mail:  kiragagrzegorz@gmail.com