Polityka "ciasteczkowa" IV LO w Radomiu

ciasteczkowy potwór

Przez korzystanie z serwisu internetowego, udostępnianego w domenach: chalubinski.pl oraz chalubinski.edu.pl(zwanego dalej „Serwisem”), wyrażana jest zgoda na instalację plików cookies (zwanych dalej "ciasteczkami") na urządzeniu końcowym osoby korzystającej z Serwisu (zwanej dalej „Użytkownikiem”) oraz na wykorzystywanie ciasteczek przez IV LO w Radomiu w celach informacyjnych. Zgoda Użytkownika wyrażana jest za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wykorzystywanie przez IV LO w Radomiu ciasteczek gromadzonych za pośrednictwem Serwisu, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej lub zrezygnować z korzystania z Serwisu.

Więcej informacji na temat ciasteczek można znaleźć pod adresami:

Oferta edukacyjna dla absolwentów gimnazjów

Oferta edukacyjna IV LO  z Oddziałami Dwujęzycznymi im. dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów gimnazjów

 
ODDZIAŁ Ag
Przedmioty rozszerzone:
 
biologia, chemia
 
Języki obce:
 
angielski, niemiecki
 
Dodatkowy przedmiot uzupełniający:
 
Zastosowanie matematyki w przedmiotach przyrodniczych”
 
ODDZIAŁ Bg
Przedmioty rozszerzone:
 
matematyka, biologia, chemia
 
Języki obce:
 
angielski, niemiecki
 
ODDZIAŁ Cg
Przedmioty rozszerzone:
 
matematyka, fizyka, informatyka
 
Języki obce:
 
angielski, niemiecki
 
ODDZIAŁ Dg
Przedmioty rozszerzone:
 
język polski, historia, wiedza o społeczeństwie
 
Języki obce:
 
angielski, hiszpański
 
ODDZIAŁ Eg
Przedmioty rozszerzone:
 
matematyka, geografia, język angielski
 
Języki obce:
 
angielski, niemiecki
 
ODDZIAŁ Hg
 
ODDZIAŁ DWUJĘZYCZNY
 z językiem hiszpańskim 
Przedmioty rozszerzone:
 
język hiszpański dwujęzyczny, język angielski, historia
 
Języki obce:
 
 angielski, hiszpański dwujęzyczny

Wszystkie oddziały w klasie I realizują taką samą podstawę programową. Przedmioty w zakresie rozszerzonym realizowane będą od klasy II.

Do wszystkich oddziałów punktowane są oceny z następujących przedmiotów wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły:

- język polski
- matematyka
- obowiązkowy język obcy nowożytny
- najwyższa ocena z jednego z następujących przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie
 

Termin przeprowadzenia sprawdzianu kompetencji językowych z języka hiszpańskiego dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego:

 30 maja 2019 (czwartek) o godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu kompetencji językowych z języka hiszpańskiego:

7 czerwca 2019 do godz. 15.00

 
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z Oddziałami Dwujęzycznymi im. dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu
adres: 26-600 Radom, ul. Mariacka 25;  telefon/fax: +48 483627485 — telefon: +48 483851918, +48 483851919 telefon komórkowy: +48 504252804
adresy poczty elektronicznej:    szkola@chalubinski.pl (adres ogólny szkoły)  iwanczyk21@wp.pl (mgr Anna Iwańczyk-Górka - opiekun redakcyjny serwisu)
PROJEKT i WYKONANIE SERWISU:    Grzegorz Kiraga   e-mail:  kiragagrzegorz@gmail.com