Polityka "ciasteczkowa" IV LO w Radomiu

ciasteczkowy potwór

Przez korzystanie z serwisu internetowego, udostępnianego w domenach: chalubinski.pl oraz chalubinski.edu.pl(zwanego dalej „Serwisem”), wyrażana jest zgoda na instalację plików cookies (zwanych dalej "ciasteczkami") na urządzeniu końcowym osoby korzystającej z Serwisu (zwanej dalej „Użytkownikiem”) oraz na wykorzystywanie ciasteczek przez IV LO w Radomiu w celach informacyjnych. Zgoda Użytkownika wyrażana jest za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wykorzystywanie przez IV LO w Radomiu ciasteczek gromadzonych za pośrednictwem Serwisu, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej lub zrezygnować z korzystania z Serwisu.

Więcej informacji na temat ciasteczek można znaleźć pod adresami:

Informatyka

Informatyka - mój spośob na poznanie i opisanie świata

Informatyka – mój sposób na poznanie i opisanie świataProgram nauczania informatyki z elementami przedmiotów matematyczno-przyrodniczych to projekt edukacyjny realizowany przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki w ramach projektów konkursowych Ośrodka Rozwoju Edukacji. Projekt wpisuje się w Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty.

Program w naszej szkole

W ramach projektu opracowany został modelowy program nauczania przedmiotu INFORMATYKA dla liceum ogólnokształcącego (IV etap kształcenia, poziom podstawowy i rozszerzony). Treści programowe były realizowane w ujęciu interdyscyplinarnym w powiązaniu z fizyką, co stanowi o innowacyjnym charakterze tego programu.

Program został obudowany zestawami materiałów dydaktycznych w postaci:
- scenariuszy lekcji, 
- filmów edukacyjnych, 
- prezentacji, 
- symulacji, 
-interaktywnych zadań dla uczniów oraz testów wiedzy.
Zarówno program jak i materiały powstały w oparciu o nową podstawę programową i zostały zaopiniowane przez doradców metodycznych pod kątem zgodności z tym dokumentem.

W ramach projektu program został wdrożony w dwudziestu liceach ogólnokształcących na terenie województw: mazowieckiego, podlaskiego, lubelskiego, łódzkiego i warmińsko-mazurskiego. Szkoły zostały wyłonione w drodze konkursu. 

Celem projektu było zachęcenie nauczycieli informatyki do aktywnej współpracy z nauczycielami innych przedmiotów. W wyniku realizacji projektu wypracowaliśmy nowe, dobre praktyki w zakresie wspierania technologiami informacyjnymi nauczania przedmiotu takiego jak fizyka. Projekt przyczynił się do kształtowania interdyscyplinarnego podejścia do edukacji szkolnej poprzez wzmacnianie w procesie dydaktycznym związków pomiędzy informatyką i fizyką. W naszym projekcie przedstawilliśmy informatykę jako znakomite narzędzie ułatwiające poznawanie i opisywania świata, zachęcając do zagłębiania się w jej tajniki nie tylko uczniów, którzy wiążą swoją dalszą edukację ze studiami na tym kierunku, ale również tych, którzy myślą o studiach związanych z kierunkami przyrodniczymi lub matematyką. Uczniowie w trakcie projektu uczestniczyli w interdyscyplinarnych lekcjach fizyki prowadzonych w pracowni komputerowej, a także, grupa uczniów szczególnie zainteresowanych tematyką zajęć, uczestniczyła w zajęciach dodatkowych. W ramach tych zajęć uczniowie realizowali projekt powiazany z przetwarzaniem rozproszonym poprzez uczestnictwo w róznych projektach naukowych w ramach programu BOINC. Efektem tej pracy jest strona internetowa przedstawiająca wyniki pracy uczniów. Strona jest dostępna tutaj.

Prezentowany projekt zajęł II miejsce w konkursie projektów realizowanych przez uczniów szkół biorących udział w programie.

 

 

 
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z Oddziałami Dwujęzycznymi im. dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu
adres: 26-600 Radom, ul. Mariacka 25;  telefon/fax: +48 483627485 — telefon: +48 483851918, +48 483851919 telefon komórkowy: +48 504252804
adresy poczty elektronicznej:    szkola@chalubinski.pl (adres ogólny szkoły)  iwanczyk21@wp.pl (mgr Anna Iwańczyk-Górka - opiekun redakcyjny serwisu)
PROJEKT i WYKONANIE SERWISU:    Grzegorz Kiraga   e-mail:  kiragagrzegorz@gmail.com