Aktualności

Termin sprawdzianu kompetencji językowych


blog img

Termin sprawdzianu kompetencji językowych

  • 2023-05-25 06:10

  1. TERMIN SPRAWDZIANU KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO

DLA KANDYDATÓW DO ODDZIAŁU DWUJĘZYCZNEGO Z JĘZYKIEM HISZPAŃSKIM 1H – 5 czerwca 2023 godz. 14.00

Sprawdzian kompetencji językowych  z języka  hiszpańskiego dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego  z  językiem  hiszpańskim 1h w roku szkolnym 2023/2024 odbędzie się w terminie 5 czerwca 2023 o godz. 14.00 w  budynku IV  Liceum Ogólnokształcącego  z  Oddziałami  Dwujęzycznymi   im.  dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu.

Czas  trwania  sprawdzianu  60  minut. Należy zgłosić się co  najmniej  15  minut  przed rozpoczęciem  sprawdzianu  i  przed  wejściem  na salę  okazać  legitymację szkolną  lub inny dokument  tożsamości  ze  zdjęciem umożliwiający identyfikację.