Aktualności

Występ „Ñaque y Cambaleo” w Bułgarii


blog img

Występ „Ñaque y Cambaleo” w Bułgarii

  • 2023-05-08 21:12

El grupo teatral "Ñaque y Cambaleo", formado por alumnos del grupo de 3H (SecciónBilingüe de Español de nuestroliceo), viajó a Sofia (Bulgaria) la semana del 24 al 30 de abril para representar a las seccionesbilingües de Polonia en el XXIV FestivalInternacional de TeatroEscolar en español, organizado por la Consejería de Educación de Bulgaria (Embajada de España en Bulgaria) tras haberganado el primer premio en el XVII concurso de teatroescolar en español en Polonia el pasado mes de marzo. En Sofia, sereunieronrepresentantes de las seccionesbilingües de Polonia, Rumania, Chequia, Eslovaquia, Hungría y Bulgaria. La representación del entremés de Miguel de Cervantes, El retablo de las maravillas, fuetodounéxito y nuestrosalumnosfueronaclamados y ovacionados por el públicoasistente y las autoridadesallípresentes. Estarepresentaciónpuso el broche de orofinal a unaaventurateatral de meses de trabajointenso, pero tambiénrepleta de emociones y de satisfacción por el trabajobienhecho. ¡Enhorabuena a nuestrosmaravillososactores!

 

Grupa teatralna „Ñaque y Cambaleo” utworzona przez uczniów z klasy 3h (oddział dwujęzyczny z językiem hiszpańskim w naszym liceum) miała zaszczyt reprezentować polskie oddziały dwujęzyczne w Sofii (Bułgaria) na XXIV Międzynarodowym  Festiwalu Teatrów Szkolnych w języku hiszpańskim, zorganizowanym przez Biuro Radcy ds. Edukacji Ambasady Hiszpanii  w Bułgarii. Festiwal ten odbył się w dniach 25-29.04.2023r., a uczestniczyły w nim zwycięskie zespoły teatralne z Polski, Rumunii, Czech, Słowacji, Węgier i Bułgarii.

Sztuka „El retablo de las maravillas” po raz kolejny okazała się ogromnym sukcesem, zdobyła uznanie publiczności oraz obecnych w teatrze przedstawicieli władz i została nagrodzona gromkimi brawami oraz  owacjami na stojąco. Występ w Bułgarii jest uwieńczeniem teatralnej przygody naszych uczniów, pełnej ciężkiej pracy, ale również wypełnionej wzruszeniami i satysfakcją z dobrze wykonanego zadania. Serdeczne gratulacje dla utalentowanych aktorów!

Opracowała: M. Aksamit