Aktualności

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DO IV LO W REKRUTACJI UZUPEŁNIAJACEJ


blog img

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DO IV LO W REKRUTACJI UZUPEŁNIAJACEJ

  • 2022-08-16 17:11

POTWIERDZENIA WOLI PRZYJĘCIA W POSTACI PRZEDŁOŻENIA ORYGINAŁÓW DOKUMENTÓW: ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ ZAŚWIADCZENIA O WYNIKACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTYPRZYJMOWANE BĘDĄ W TERMINACH:

OD 16 SIERPNIA 2022 DO 18SIERPNIA 2022

W GODZINACH 8.00 – 15.00

DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W SEKRETARIACIE IV LO W RADOMIU