Aktualności

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJACA


blog img

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJACA

  • 2022-07-29 15:02

DOKUMENTY W RAMACH REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ W IV LO W RADOMIU PRZYJMOWANE BĘDĄW TERMINACH:

 

01.08.2022r.-03.08.2022r.       GODZ:   8:00-15:00

 

DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ DO SKRZYNKI „REKRUTACJA" W PODPISANEJ ZAKLEJONEJ KOPERCIE.