Aktualności

Realizacja projektu „Atrakcyjność krajów anglojęzycznych dla polskiej młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA)”


blog img

Realizacja projektu „Atrakcyjność krajów anglojęzycznych dla polskiej młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA)”

  • 2022-07-27 19:43

Igor Środowski, uczeń klasy1E, brał udział w „Mazowieckim programie stypendialnym dla uczniów szczególnie uzdolnionych- najlepsza inwestycja w człowieka” na rok szkolny 2021/2022.Igor realizował projekt:

„Atrakcyjność krajów anglojęzycznych dla polskiej młodzieży
ze szczególnym uwzględnieniem Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA)”

Projekt był realizowany pod opieką nauczyciela geografii Artura Kasprzyka. Efektem pracy było przygotowanie i przedstawienie prezentacji multimedialnych o USA oraz przygotowanie i przeprowadzenie przez Igora „Quizu wiedzy o Stanach Zjednoczonych” (Kahoot).

Uzupełnieniem działań stypendysty było przygotowanie i udostępnienie ankiety (Forms) na temat wiedzy o USA oraz atrakcyjności tego kraju dla polskiej młodzieży. Ankieta dostarczyła informacji, dzięki którym można było sformułować wnioski końcowe. Generalnie badana grupa oceniła ten kraj za atrakcyjny zarówno pod względem turystycznym, edukacyjnym jak i kulturowym. Zastanawiającym jest tu fakt, że mniej niż połowa osób oceniła go za atrakcyjny do życia i pracy. Młodzież zauważyła wpływ wywierany na nią przez kulturę tego kraju (szczególnie popkulturę).

Wszystkich chętnych zapraszamy również do realizacji własnych zainteresowań w ramach programu stypendialnego w kolejnych latach.

DO ODWAŻNYCH ŚWIAT NALEŻY!

opracował: A. Kasprzyk

Prezentacja 1

Prezentacja 2