Aktualności

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DO IV LO


blog img

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DO IV LO

  • 2022-07-18 18:32

POTWIERDZENIA WOLI PRZYJĘCIA W POSTACI PRZEDŁOŻENIA ORYGINAŁÓW DOKUMENTÓW: ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ ZAŚWIADCZENIA O WYNIKACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTYPRZYJMOWANE BĘDĄ W TERMINACH:

OD 21 LIPCA 2022 DO 27 LIPCA 2022 DO GODZ. 15.00

W GODZINACH 8.00 – 15.00

DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W IV LO W RADOMIU DO SKRZYNKI „REKRUTACJA" W PODPISANEJ ZAKLEJONEJ KOPERCIE.