Aktualności

Dodatkowy termin sprawdzianu kompetencji językowych z języka hiszpańskiego dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego z językiem hiszpańskim 1h – 6 lipca 2022 godz. 10.00


blog img

Dodatkowy termin sprawdzianu kompetencji językowych z języka hiszpańskiego dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego z językiem hiszpańskim 1h – 6 lipca 2022 godz. 10.00

  • 2022-06-29 07:27

DODATKOWY TERMIN SPRAWDZIANU KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO DLA KANDYDATÓW DO ODDZIAŁU DWUJĘZYCZNEGO Z JĘZYKIEM HISZPAŃSKIM 1H – 6 lipca 2022 godz. 10.00

Sprawdzian kompetencji językowych  z języka  hiszpańskiego dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego  z  językiem  hiszpańskim 1h w roku szkolnym 2022/2023 odbędzie się w terminie dodatkowym 6 lipca 2022 o godz. 10.00 w  budynku IV  Liceum Ogólnokształcącego  z  Oddziałami  Dwujęzycznymi   im.  dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu.

Do sprawdzianu mogą przystąpić kandydaci, którzy wybrali oddział dwujęzyczny iz przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu w terminie głównym. Należy wówczas złożyć podanie wraz z uzasadnieniem do komisji rekrutacyjnej przy IV LO w Radomiu w terminie do 4 lipca 2022 do godz. 15.00. Komisja rekrutacyjna podejmie decyzję 5 lipca 2022.

Czas  trwania  sprawdzianu  60  minut. Należy zgłosić się co  najmniej  15  minut  przed rozpoczęciem  sprawdzianu  i  przed  wejściem  na salę  okazać  legitymację szkolną  lub inny dokument  tożsamości  ze  zdjęciem umożliwiający identyfikację.