Aktualności

Złożenie świadectwa, zaświadczenia, dokumentów


blog img

Złożenie świadectwa, zaświadczenia, dokumentów

  • 2022-06-21 19:36

ŚWIADECTWA, ZAŚWIADCZENIA O WYNIKU EGZAMINU ÓSMOKLASISTY I INNE DOKUMENTY W RAMACH REKRUTACJI O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ W IV LO W RADOMIU PRZYJMOWANE BĘDĄ W TERMINACH:

OD 24 CZERWCA 2022 DO 13 LIPCA 2022 DO GODZ. 15.00

W GODZINACH 8.00 – 15.00

ŚWIADECTWO I INNE DOKUMENTY ZŁOŻYĆ W SZKOLE PIERWSZEGO WYBORU  DO SKRZYNKI „REKRUTACJA" W PODPISANEJ ZAKLEJONEJ KOPERCIE.