Aktualności

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO DLA KANDYDATÓW DO ODDZIAŁU DWUJĘZYCZNEGO Z JĘZYKIEM HISZPAŃSKIM


blog img

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO DLA KANDYDATÓW DO ODDZIAŁU DWUJĘZYCZNEGO Z JĘZYKIEM HISZPAŃSKIM

  • 2022-06-08 15:43

Sprawdzian kompetencji językowych  z języka  hiszpańskiego dla kandydatów do oddziału  dwujęzycznego  z  językiem  hiszpańskim 1h w roku szkolnym 2022/2023 odbędzie się 9 czerwca 2022 o godz. 14.00 w  budynku IV  Liceum  Ogólnokształcącego  z  Oddziałami  Dwujęzycznymi   im.  dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu.
Czas  trwania  sprawdzianu  60  minut.
Każdy  kandydat  zgłoszony  w  systemie  rekrutacji  elektronicznej  do ww. klas powinien zgłosić się co  najmniej  30  minut  przed  rozpoczęciem  sprawdzianu  i  przed wejściem  na salę  powinien  okazać  legitymację szkolną  lub inny dokument tożsamości  ze  zdjęciem umożliwiający identyfikację.