Aktualności

Harmonogram rekrutacji


blog img

Harmonogram rekrutacji

  • 2022-02-08 09:45

Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023:

Harmonogram rekrutacji

Harmonogram rekrutacji do IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu

na rok szkolny 2022/2023

REKRUTACJA ZASADNICZA

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Postępowanie

16. 05. 2022

(poniedziałek)

30. 05. 2022, godz. 1500

(poniedziałek)

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego – z językiem hiszpańskim.

16. 05. 2022

(poniedziałek)

20. 06. 2022,godz. 1500

(poniedziałek)

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) z wyłączeniem kandydatów do klasy dwujęzycznej z językiem hiszpańskim.

9. 06. 2022, godz. 1400

(czwartek)

Sprawdzian kompetencji językowych z języka hiszpańskiego dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego.

13. 06. 2022

(poniedziałek)

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu kompetencji językowych z języka hiszpańskiego.

24. 06. 2022

(piątek)

13. 07. 2022,godz. 1500

(środa)

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje.

06. 07. 2022, godz. 1000

(środa)

II termin sprawdzianu kompetencji językowych z języka hiszpańskiego dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego, którzy nie przystąpili do sprawdzianu w pierwszym terminie z przyczyn niezależnych od siebie.

07. 07. 2022

(czwartek)

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu kompetencji językowych z języka hiszpańskiego w II terminie.

20. 07. 2022

  (środa)

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

21. 07. 2022

(czwartek)

27. 07. 2022, godz. 1500

(środa)

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

28.07. 2022, do godz.1400

(czwartek)

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

28.07. 2022

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

do 29.07.2022

Opublikowanie przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

do 2.08.2022

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Postępowanie

1. 08. 2022

(poniedziałek)

3. 08. 2022, godz.15.00

(środa)

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna).

4. 08. 2022, godz. 1000

(czwartek)

Sprawdzian kompetencji językowych z języka hiszpańskiego dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego.

5. 08. 2022

(piątek)

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu kompetencji językowych z języka hiszpańskiego.

12. 08. 2022

(piątek)

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej.

16. 08. 2022

(wtorek)

18. 08. 2022, godz. 1500

(czwartek)

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

19. 08. 2022 do godz.14.00

 (piątek)

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w rekrutacji uzupełniającej.

 

19.08. 2022

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

do 22.08.2022

Opublikowanie przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

do 23.08.2022

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.