Aktualności

Tytus Chałubiński – „poeta życia” – człowiek wielu pasji SZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNO – LITERACKI


blog img

Tytus Chałubiński – „poeta życia” – człowiek wielu pasji SZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNO – LITERACKI

  • 2020-10-12 04:43

Tytus Chałubiński –  „poeta życia” – człowiek wielu pasji

SZKOLNY KONKURS  FOTOGRAFICZNO – LITERACKI

organizowany przez nauczycieli języka polskiegowe współpracy z Fundacją Chałubińszczaków

z okazji święta patrona naszego liceum

Tytus Chałubiński:  najsławniejszy lekarz dziewiętnastowiecznej Warszawy, z empatią pochylający się nad drugim człowiekiem; umiał cenić życie, dostrzegać w nim to, co wartościowe i piękne; współcześni nazywali go „poetą życia” i „królem Tatr”; był badaczem przyrody tatrzańskiej, pionierem taternictwa i turystyki górskiej, a także wielkim przyjacielem i opiekunem mieszkańców Zakopanego; to człowiek o wielkim uroku osobistym, dużej kulturze humanistycznej i wszechstronnych zainteresowaniach…

A Ty – jakie masz zainteresowania?

Przedstaw je na fotografii i opisz.

Zasady udziału w konkursie:

  1. Uczestnik zgłasza na konkurs w formie elektronicznej: jedno zdjęcie prezentujące własne zainteresowania/pasje wraz z ciekawym opisem – praca może mieć charakter poważny lub żartobliwy. Objętość opisu – dowolna. Forma opisu – dowolna (prozą, wierszem itp.).
  2. Prace należy przesyłać do 5 listopada 2020r. – pani Beacie Olczykowskiej, pani Magdalenie Jankowskiej lub pani Annie Iwańczyk – Górce na pocztę służbową.

Jury:

  • nauczyciele języka polskiego: Beata Olczykowska, Magdalena Jankowska, Anna Iwańczyk – Górka;
  • Fundacja Chałubińszczaków: Piotr Darmas

Nagrody rzeczowe finansuje Fundacja Chałubińszczaków.

Prace uczestników konkursu zostaną zaprezentowane na stronie internetowej naszego liceum.

Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących konkursu udzielają w szkole i drogą elektroniczną nauczyciele: pani Beata Olczykowska i pani Magdalena Jankowska.

Zachęcamy do udziału wszystkich ,,Chałubińszczaków”