Aktualności

Stypendium Marszałka Województwa Mazowieckiego dla Aleksandry Skurosz


blog img

Stypendium Marszałka Województwa Mazowieckiego dla Aleksandry Skurosz

  • 2020-09-03 19:44

Aleksandra Skurosz z klasy 1Dp jest stypendystką stypendium Marszałka Województwa Mazowieckiego. Swoje zainteresowania literaturą brytyjską poszerzała poprzez realizację projektu: „Jak się nie nudzić w Anglii? Londyn szlakiem Sherlocka Holmesa”, którego celem było poszerzanie przez stypendystkę kompetencji z języka angielskiego oraz propagowanie czytelnictwa wśród młodzieży szkolnej. Projekt realizowany był pod opieką nauczyciela języka angielskiego Pana Sławomira Górki.

Uczennica przeprowadziła ankietę podstawowej wiedzy o Sherlocku Holmesie w swojej klasie,  poszerzała swoje umiejętności językowe nawiązując kontakt z zagranicznym stowarzyszeniem: „The Sherlock Holmes Society of London”, promowała Anglię w szkolnym „Dniu Narodów”, uczestniczyła w kursie językowym. Rezultaty swoich działań, a także zdobytą wiedzę i zebrane informacje Aleksandra zaprezentowała na zdalnej lekcji języka angielskiego w klasie 1Dp.

Prezentacja

Opracowała: A. Skurosz