Aktualności

ZMIANA WYBORU SZKOŁY


blog img

ZMIANA WYBORU SZKOŁY

  • 2020-07-16 10:20

W przypadku zmiany preferencji kandydata (31.07.-04.08.2020 r.) należy złożyć do szkoły pierwszego wyboru wniosek o odblokowanie konta kandydata w systemie naboru elektronicznego. Konto zostanie odblokowane za pisemną zgodą rodzica (opiekuna prawnego). Wniosek o odblokowanie konta do pobrania Wniosek o odblokowanie konta w systemie naboru elektronicznego  Wniosek należy złożyć w szkole pierwszego wyboru  do skrzynki „rekrutacja" w podpisanej zaklejonej kopercie lub przesłać elektronicznie skan lub zdjęcie wniosku na adres elektroniczny IV LO:

rekrutacja@lo4.radom.pl 

Po zmianie preferencji należy z systemu naboru elektronicznego wydrukować wniosek o przyjęcie do szkoły i dostarczyć go do szkoły I wyboru. Wniosek oraz dokumenty do IV LO można dostarczyć w formie:
- elektronicznej na adres: rekrutacja@lo4.radom.pl (scan/zdjęcie kompletnego wniosku oraz dokumentów z podpisami rodziców i podpisem kandydata),

- lub papierowej w budynku szkoły – w zaklejonej podpisanej kopercie do skrzynki „Rekrutacja” ( w godzinach 8.00 - 15.00).

WNIOSKI O ODBLOKOWANIE KONTA ORAZ WNIOSKI O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ (PO ZMIANIE PREFERENCJI) PRZYJMOWANE BĘDĄ W TERMINIACH:

OD 31 LIPCA 2020 DO 4 SIERPNIA 2020 DO GODZ. 15.00 W GODZINACH 8.00 – 15.00