Aktualności

ZŁOŻENIE ZAŚWIADCZEŃ O WYNIKACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTY


blog img

ZŁOŻENIE ZAŚWIADCZEŃ O WYNIKACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

  • 2020-07-16 10:12

ZAŚWIADCZENIA O WYNIKACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W RAMACH REKRUTACJI O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ W IV LO W RADOMIU PRZYJMOWANE BĘDĄ W TERMINACH:

 OD 31 LIPCA 2020 DO 4 SIERPNIA 2020 DO GODZ. 15.00 W GODZINACH 8.00 – 15.00

ZAŚWIADCZENIA NALEŻY ZŁOŻYĆ W SZKOLE PIERWSZEGO WYBORU  DO SKRZYNKI „REKRUTACJA" W PODPISANEJ ZAKLEJONEJ KOPERCIE LUB PRZESŁAĆ ELEKTRONICZNIE SKAN LUB ZDJĘCIE ZAŚWIADCZENIA NA ADRES ELEKTRONICZNY IV LO:

rekrutacja@lo4.radom.pl