Aktualności

ZŁOŻENIE WNIOSKÓW I ŚWIADECTW


blog img

ZŁOŻENIE WNIOSKÓW I ŚWIADECTW

  • 2020-06-25 20:56

ŚWIADECTWA I INNE DOKUMENTY W RAMACH REKRUTACJI O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ W IV LO W RADOMIU PRZYJMOWANE BĘDĄ W TERMINACH: OD 26 CZERWCA  DO 10 LIPCA 2020  ROKU DO GODZ. 15. (W GODZINACH 8.00 – 15.00).

ŚWIADECTWO ZŁOŻYĆ W SZKOLE PIERWSZEGO WYBORU  DO SKRZYNKI „REKRUTACJA" W PODPISANEJ ZAKLEJONEJ KOPERCIE LUB PRZESŁAĆ ELEKTRONICZNIE SKAN LUB ZDJECIE ŚWIADECTWA NA ADRES ELEKTRONICZNY IV LO: rekrutacja@lo4.radom.pl