Aktualności

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2020/2021


blog img

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

  • 2020-04-27 10:17

OFERTA EDUKACYJNA IV LO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. DRA T. CHAŁUBIŃSKIEGO W RADOMIU

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Oddział

Przedmioty rozszerzone

Języki obce

1A

biologia, chemia

język angielski

język niemiecki

1B

biologia, chemia

język angielski

język niemiecki

1C

matematyka, fizyka,

informatyka lub język angielski

język angielski

język niemiecki

1D

matematyka, biologia, chemia

język angielski

język niemiecki

1E

matematyka, geografia,

język angielski lub język niemiecki

język angielski

język niemiecki

1F

język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

język angielski

język hiszpański

1H

język hiszpański dwujęzyczny, język angielski, geografia

język angielski

język hiszpański dwujęzyczny

 

Do wszystkich oddziałów punktowane są oceny z następujących przedmiotów wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły:

- język polski

- matematyka

- obowiązkowy język obcy nowożytny

- najwyższa ocena z jednego z następujących przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie

 

Aktualne terminy postępowania rekrutacyjnego