3 bloczki

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2022/2023


blog img

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

  • 2019-02-13 21:21

Oferta edukacyjna IV LO  z Oddziałami Dwujęzycznymi im. dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu na rok szkolny 2022/2023

Oddział

Przedmioty rozszerzone

Języki obce

1A

biologia, chemia

język angielski

język niemiecki

1B

biologia, chemia

język angielski

język niemiecki

1C

matematyka, fizyka,

informatyka 

język angielski

język niemiecki

1D

matematyka, fizyka,

język angielski

język angielski

język niemiecki

1E

matematyka, geografia,

język angielski 

język angielski

język niemiecki

1F

język polski, historia,

wiedza o społeczeństwie

język angielski

język hiszpański

1H

klasa dwujęzyczna

z językiem

hiszpańskim

geografia, język angielski 

język hiszpański dwujęzyczny

język angielski

 

Do wszystkich oddziałów punktowane są oceny z następujących przedmiotów wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły:

- język polski,

- matematyka,

- obowiązkowy język obcy nowożytny,

- najwyższa ocena z jednego z następujących przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie.

Plany nauczania w czteroletnim cyklu kształcenia:

1a

1b

1c

1d

1e

1f

1h